رضایت نامه ها


مدیر سایت فراایران آزاده ارشدی

از زحماتی که شرکت پارت استادیو بابت طراحی وب سایت خبری فراایران کشیدند و طراحی این وب سایت را در زمانی کوتاه و با کیفیت مورد دلخواه تحویل ما دادند، کمال تشکر را داریم. ایده ها و نظراتی که پارت استادیو در جهت بهبود روند کار داد موجب بهتر شدن کیفیت طراحی سایت شد که از این بابت هم قدردانی می کنیم.

مشاهده وب سایت فرا ایران